Demokracia ako mýtus

Dnes o 19tej hodine som si vybral tému, ktorá vznikla na jednom zdieľaní s blízkymi priateľmi. Zamýšľali sme sa tam nad tým, ako vízie jednotlivcov ovplyvňujú celú spoločnosť. Ako pôsobiť na spoločnosť spravodlivým spôsobom, no zároveň pre naplnenie vlastných cieľov? Existuje nejaký vnem z vyššieho stavu vnímania, ktorý by mal byť smerodajný aj pre ostatných? Zdanlivo je to hlavolam, no odpovede sú opäť jednoduché. Ja sa dnes pustím do ich naznačovania. Sám som zvedavý, ako to dopadne. Názov dnešnej rozpravy som sa rozhodol trochu okoreniť, nech je to vzrúšo...ale len trošku, dobre? "DEMOKRACIA AKO MÝTUS" Buďte ku mne dobrí a teším sa na všetkých, ktorých proste "bavím".

Ak mi chcete pomôcť a podporiť ma v mojej tvorbe, môžete tak spraviť aj finančne na účet:

Predstavy a obrazy

Pýtali ste si odo mňa tému, ako pochopiť vášeň a túžbu. Ja som sa rozhodol zobrať to trochu od základov a rád by som Vám vysvetlil ako vnímam: "Predstavy a obrazy" Vedomosť o tomto vzťahu je základom pre magické pôsobenie, no uvidím do akej hĺbky sa mi bude dať dostať v rozprave. Možno bude záležať aj na Vás...hm? Teším sa na Vás a verím, že si to spolu užijeme.

Ak mi chcete pomôcť a podporiť ma v mojej tvorbe, môžete tak spraviť aj finančne na účet:

Urodzenosť a prirodzenosť

Dnes mi prišla téma v mojom rannom rozjímaní a týka sa ma veľmi osobne. Všimol som si, že aj v mojom zozname je od Vás požiadavka o úprimnosti a umení povedať "nie". Cítim, že by moje dnešná téma mohla súvisieť aj s týmto. Aj keď to tak nebude vyzerať na prvý pohľad, myslím, že dnes by to mohlo byť veľmi zaujímavé a aktuálne pre viacerých z nás. Budeme sa zaoberať výkladom slov: "URODZENOSŤ A PRIRODZENOSŤ"

Ak mi chcete pomôcť a podporiť ma v mojej tvorbe, môžete tak spraviť aj finančne na účet: