Doplnkové materiály

3. Umenie odpúšťať ako súčasť riadeného pádu (krivdy ako dlhy)