1. Odhalenie zámeru vzťahu (tri otázky vedomej priazne)