Doplnkové materiály

1. Vývoj duše cez „Štyri pôrody“

Prejdi si štyrmi základnými vývojovými etapami, cez ktoré dosiahneš celistvú zrelosť osobnosti. Uvedom si prechodové obdobia a dokonaj ich bez dlhov.

Pre najbližšie stretnutia Školy rozvážnych vzťahov sa informuj na stránkach: https://vedomaskola.sk/rozvazne-vztahy/