Predpredaj vstupeniek na Festival poznania 2024
Kúpiť

Lektori a anotácie

Festival poznania 2024

Lektori

Ľubomír Vypušťák a Zora Vypušťáková

LEKTORI

Zora Vypušťáková a Ľubomír Vypušťák

Zora Vypušťáková
Koučka, mediátorka, lektorka a autorka motivačných článkov, publikácií a videí prepojila osobný a profesijný svet. Orientuje sa na vzdelávanie zamestnancov aj lídrov, osobitne žien, riešenie konfliktov a na funkčnosť vzťahov. Lektorskú činnosť využíva pri kurzoch osobného rozvoja zameraných na transformáciu životných situácii s orientáciou na emočnú gramotnosť, etikoterapiu a tvorbu vlastnej reality. Osobitne u žien sa orientuje na témy týkajúce sa nadobudnutia rovnováhy medzi prácou a osobným životom a v zmysle celistvého prístupu aj v otázkach funkčného zdravia.

Ľubomír Vypušťák
Kouč a lektor sprevádza ľudí v procese ich transformácie v oblasti osobného rozvoja. Pri práci s jednotlivcami a skupinami sa venuje vzdelávaniu v oblasti emočnej gramotnosti a etikoterapie a rozvoja osobného potenciálu. Výsledkom jeho činnosti je vytváranie priestoru pre spokojný život v osobnej aj pracovnej oblasti.

Obaja sú spoluautormi transformačnej metódy Duševný lifting ©™ a zakladateľmi portálu PRIESTOR PRE ZMENU pre rozvoj potenciálu kohokoľvek – dospelých, aj detí.
Sú členmi tímu EDUvolúcia, unikátneho projektu vzdelávacieho systému.

PREDNÁŠKA

Ako byť sám sebou – autenticita ako potenciál nášho života

ANOTÁCIA

Ľudia zvyknú bilancovať a pýtajú sa, čo sa to stalo s ich životmi, s ich predstavami a snami, ako budú tráviť svoj život, ktorého práca je súčasťou. Na pozadí prevláda nespokojnosť, strach, bezmocnosť, že sa nevedia pohnúť ďalej. Mnohí z nich cítia akýmsi inštinktom, že nie sú správne tam, kde by mali byť, ale napriek tomu sa ocitnú v náročných životných situáciách. Má to svoju kauzalitu a prirodzene príde aj otázka, či sú autentickí.
Andrej Žuffa

LEKTOR

Andrej Žuffa

Andrej Žuffa je kouč a konzultant na spirituálnej ceste jednotlivca. Venuje sa šíreniu praxe Sed Buddhu, konzultáciám a koučingu, výkladom snov, tradičnej čínskej medicíne, kaligrafii, divadlu.

PREDNÁŠKA

Práca so snami a snovými symbolmi

ANOTÁCIA

Prednáška bude zameraná na získanie zručností v problematike výkladu snov a životných situácií na základe snových symbolov v jungiánskej terminológii. Prejdeme si všeobecný pohľad na sny a životné situácie, povieme si čo znamená symbol a archetyp, snové roviny, ako so snami a svojimi životnými situáciami pracovať, na čo si dávať pozor, čo a ako a čo študovať, čo sú sny a životné situácie zo spirituálneho hľadiska a čo od ich výkladov očakávať, typy snov, význam opakovania snov, lucidné snívanie, sny v rôznom veku, zmeny v snoch na duchovnej ceste, sny mužov a žien, snové symboly snov a mimo snov, kedy je vhodné vykladať sny a kedy nie, akým interpretáciám snov sa vyhýbať, prehľad hlavných archetypov a ako chápať čísla v snoch... a iné.
Peter Štrelinger

LEKTOR

Peter Štrelinger

Peter Štrelinger pracuje ako etikoterapeut, kouč a učiteľ vo svojom Centre Zdravého Života v Bratislave, ktoré vedie od roku 2010 so svojou manželkou. Profesionálne sa venuje terapeutickej práci, energetickému liečiteľstvu a chiropraktike, vedie semináre v oblasti liečenia energiou a samoliečenia a workshopy Rodinných a firemných konštelácií. Pôsobí ako učiteľ UVŽ v druhom ročníku v časti Liečenie chorôb prírodnou cestou.

Workshop 1

Workshop Rodinné konštelácie

ANOTÁCIA

V rodinných osudoch sa častokrát niektoré príbehy, resp. vzorce chovania opakujú. Ak sú podobnosti v príbehoch zjavné, môžu sa ich účastníci snažiť hľadať príčinu. Rodinné konštelácie práve na tieto otázky príčiny odpovedajú a ponúkajú jeden z pohľadov na nevedomú rodinnú dynamiku. Na workshope môžeme poodhaliť všetky oblasti, ku ktorým nás to ťahá, resp. ktoré chceme konečne vo svojom živote „upratať“.
Zuzana Vodičková

LEKTORKA

Zuzana Vodičková

Na ceste pri hľadaní riešení svojich zdravotných problémov sa dostala k téme vplyvu črevného mikrobiomu na celkové fyzické aj psychické zdravie. Na základe pozitívnych osobných skúseností sa v tejto problematike začala cielene vzdelávať a dnes o tejto téme prednáša a poskytuje inividuálne poradenstvo. Motto: Poďme hľadať a riešiť príčinu zdravotných problémov a nie len maskovať symptómy.

PREDNÁŠKA

Zdravie začína v čreve alebo črevá sú náš druhý mozog

ANOTÁCIA

Črevá majú zodpovednosť za množstvo dôležitých reakcií a procesov v našom tele. 80 % imunitných buniek sa nachádza v črevách. Mozog a črevá spolu komunikujú a ovplyvňujú sa, až 90 % serotonínu sa tvorí v čreve. Priepustné črevo (leaky gut) priamo súvisí s autoimunitnými chorobami a psychickými diagnózami. Je teda nesporné, že kondícia nášho črevného mikrobiomu má zásadný vplyv na naše zdravie. A my by sme mu mali venovať náležitú starostlivosť. Príďte si vypočuť prednášku a niečo sa dozvedieť o tejto téme.
Ján Karolík

LEKTOR

Ján Karolík

Ján Karolík, terapeut.
S energiami pracujem od roku 2004, mám regeneračné centrum BELIEVE BB, ľudia chodia za mnou so Slovenka, Česka. Rád pomáham ľuďom.

PREDNÁŠKA

Su-Jok terapia, pomoc bez liekov po celom svete

ANOTÁCIA

Su sú ruky, jok sú nohy.
Čiže cez ruky, nohy viem odstrániť bolesť a jej príčinu. Zdiagnostikujem telo a následne dám Su-Jok terapiu.
Jana Tešková

LEKTORKA

Jana Tešková

Výrobou ušných a telových sviečok sa zaoberám už roky, počas ktorých som testoval rôzne varianty a techniky šúľania. Boli to roky vzdelávania, trpezlivosti a pokory. Aktuálne vám predstavujeme sviečky, na ktoré sme právom hrdí. Veríme, že vás oslovia, nadchnú a prinesú vám úľavu, tak, ako aj tisícom spokojných zákazníkov.

PREDNÁŠKA

Ušné a telové sviečky v praxi

ANOTÁCIA

Ako si pomôcť od bolesti bez tabletiek.
Ušné a telové sviečky MEDO sú ručne a s láskou vyrobené na Slovensku pre každého, kto verí v alternatívnu cestu liečenia a dôveruje nachádzaniu cesty harmónie tela a duše. Ich prínosom verili už staroveké národy, ktoré komínový efekt sviečok využívali v rôznych podobách. Pomáhajú uvoľniť bolesť, zápaly, toxíny, napätie, stres a navodiť v tele samo uzdravovacie procesy. Každý kus je energeticky aktivovaný a obohatený o byliny.
Tešíme sa na vás v našom stánku.
Božena Habalová

LEKTORKA

Ing. Božena Habalová

Božena Habalová, vyštudovala chémiu a svoje vedomosti využíva pri poznávaní a používaní byliniek. Okrem fytoterapie sa venuje joge, zdravému stravovaniu, seba rozvoju a výrobe hydrolátov z lokálnych bylín. Jej cieľom je robiť osvetu v oblasti používania hydrolátov pri dosahovaní rovnováhy na úrovni fyzického a emocionálneho tela. Venuje sa fytoterapeutickému poradenstvu a organizuje prednášky na tému hydrolátov a liečivých rastlín.

PREDNÁŠKA

Kvetové vody pod lupou

ANOTÁCIA

Kvetové vody, (tiež hydroláty, či hydrosóly) vznikajú procesom parnej destilácie listov, kvetov alebo plodov rastlín. Výsledný roztok (hydrolát) bohatý na bioaktívne látky je možné použiť na desiatky spôsobov, ako doplnok stravy, pri výrobe vlastnej kozmetiky, ako tonikum na pleť, v aromaterapii, alebo liečiteľstve.
Nikola Ďurčiková

LEKTORKA

JUDr. Nikola Ďurčíková

JUDr. Nikola Ďurčíková – právnička „pre zvieratá“, ale nielen...
Po čase pôsobenia na Exekútorskom úrade som sa rozhodla svoje vzdelanie využiť skôr na pomoc tým, ktorí sa sami brániť nevedia. Aktuálne pôsobím ako právnička a office manažérka v kancelárii Zvieracieho ombudsmana. Tiež vzdelávam a vykonávam lektorskú činnosť v oblasti ochrany zvierat od materských škôl až po vysoké školy, vrátane vzdelávaní pre rôzne marginalizované rómske komunity,
ide o projekty ako Junior advokáti či DZO. Vzdelávam aj zamestnancov korporátov.

PREDNÁŠKA

Morálny pohľad na ochranu zvierat a prejavy empatie voči zvieratám

ANOTÁCIA

Vzdelanie je jediný spôsob ako predchádzať krutým následkom páchania násilia na zvieratách a ich utrpeniu. "Vzdelávajme deti, nebudeme musieť potrestať dospelých." Malé dieťa, ktoré vrhá kameň na kŕdeľ holubov, ohrozuje vtáka natoľko, že dáva rodičom príležitosť zasiahnuť. Môžeme buď učiť empatii alebo podporovať krutosť. Empatia sa nepodáva ako injekcia, ale učí sa časom, príkladmi a vplyvom prostredia v ktorom žijeme.
leri veleslav svec

LEKTOR

Leri Veleslav Švec

leri Veleslav Švec, autor postupov Nápravy závislostí na vzorcoch myslenia, učiteľ Rozpoznania skutočnosti a garant náuky na Univerzite vedomého života.

PREDNÁŠKA

Kto je prirodzená autorita?

ANOTÁCIA

Aké sú hranice vplyvnej osobnosti? Čo si môžeme dovoliť voči niekomu, za koho zodpovedáme? Rozdiel medzi prirodzenou autoritou a despotickým tyranom je tenučký a priepastný zároveň. Sme pripravení na to ho rozpoznať?
obrazok kategórie - Rozpravy o slobodnom trhu s Vlastimilom Švecom

LEKTOR

Vlastimil Švec

Ako autor sa venujem predovšetkým socio-ekonomickým témam hlavne v priestore Slobodného trhu. Zaujíma ma spoločenské dianie a ekonomické náväznosti. Som tiež autorom viacerých kníh, v ktorých románovou formou opisujem možné dopady ekonomických aspektov na všedný spoločenský život. Vždy ma fascinuje ako z malého nepatrného zárodku dokáže vyrásť okolnosť, ktorá napokon ovplyvní všetkých z nás.

PREDNÁŠKA

Práva detí v prostredí slobodného trhu

ANOTÁCIA

Povieme si niečo o právach detí mimo štátnu legislatívu. Ako by vlastne fungoval "právny" vzťah dieťa-rodič na slobodnom trhu? Kto je to "dieťa"? Kedy je dieťa dospelé? Ako sa staviame k právam detí a majú vôbec nejaké?
Štefan Szabó

LEKTOR

Štefan Szabó

"Svätoslav Šťastný/ Štefan Szabó, svojím poslaním prináša lásku, radost a šťastie. Jeho práca s klientmi pomáha objavovať spojenie v trojedistí života a nájsť úplnú istotu v tom, kým sú a čo hľadajú. Je presvedčený, že táto istota, jedinečná pre každého, je kľúčom k naplneniu a harmónii."

Workshop

Workshop na hlboké prebudenie

ANOTÁCIA

Pripojte sa k nášmu interaktívnemu workshopu, ktorý sa zameriava na objavovanie trojedinosťou - ritual, rytmus a poloha. S našim lektorom sa ponoríte do kultúrnych a extatických polôh, objavujúc ich význam v rodine a spoločnosti. Tento 60-minútový program ponúka jedinečné pohľady a nástroje na vnútornú transformáciu a prebudenie, priamo na festivale "vzdelávania deťom". Buďte pripravení na hlboké reflexie a nové perspektívy na seba a svoje vzťahy.
Daniela Tejkalová

LEKTORKA

Daniela Tejkalová

Daniela Tejkalová je vzdelaním filozofka, koučka a mentorka odolnosti stresu, s 15-ročnou praxou v oblasti korporátneho marketingu. Je hlavnou autorkou knihy Čarovné kone a dušou i lektorkou rovnomenného OZ, ktorého hlavným cieľom je podpora partnerského vzťahu ľudí k prírode, osveta a holistický rozvoj detí a dospelých (aj) v spolupráci s koňmi.

PREDNÁŠKA

Sila súladu – o koňoch, deťoch a prírode (v nás)

ANOTÁCIA

Čo majú spoločné kone a deti a prečo ich to k sebe ťahá? Čo potrebujú, aby prosperovali? Ako môžeme žiť vo väčšej pohode a zdraví aj my dospelí a prečo sa nám to zatiaľ nedarí? Vypočujte si postrehy zo života koní i firiem aj vedecké dôkazy o sile srdca a múdrosti prírody (v nás).
Natália Klemanová a Michal Kulich

LEKTORI

Natália Klemanová, Michal Kulich

Natália Klemanová - speváčka, autorka workshopov "Otváranie hasu, Pohyb & Reč tela", "Spievajme Spolu", lektorka jogy. Má bohaté skúsenosti s vedením workshopov doma i v zahraničí (Španielsko, Taliansko, Rakúsko, Chorvátsko, ČR). Spolu s partnerom Michalom Kulichom tvoria hudobnú dvojicu, interpretujú piesne z rôznych kultúr sveta a vlastnú tvorbu.

Michal Kulich - spevák, skladateľ a multiinštrumentalista. Hudbe sa venuje 22 rokov. Vydal 2 sólové albumy "Jednoduchý" (2017) a "Odrazy Duše" (2021). Pôsobí ako člen skupiny Slnko v Srdci, spolupracuje so speváčkou Petrou Humeňanskou. V minulosti hral v kapelách s Jurajom Hnilicom, Milom Kráľom a Barborou Švidraňovou, Homosapiens a iné.

Workshop

Otváranie hlasu - Spievajme Spolu

ANOTÁCIA

Na workshopoch sa venujeme témam autentického sebavyjadrenia, otváraniu hlasu, spoločnému spievaniu a vytváraniu atmosféry, ktorá nás spája ako celok.
Spoločne tvorená hudba, pohyb a hravosť nás spája a podporuje sociálne cítenie, empatiu, medziľudské vzťahy, oživuje pocity a prináša nám veľa radosti.
Preto ľudí na workshopoch vedieme cez praktické techniky, cvičenia a hry do odhodenia "bariér a masiek", aby sme znovu mohli byť uvoľnení a hraví ako deti.

V druhej polovici workshopu spolu s ľudmi spievame piesne, ktoré otvárajú nielen hlas, ale aj srdce. Tým spolu rozvibrujeme priestor a vytvoríme výnimočnú atmosféru plnú radosti a uvoľnenia.
Judita Botev

LEKTORKA

Judita Botev

Od malička milujem hudbu a tanec len mi nikdy nešlo opakovať choreografie proste moje JA si chcelo tancovať po svojom. A od detstva kam prídem dostávam pomenovanie tanečnica :) ako hovorím Život ti vždy odpovie. Všetci by sme mali robiť čo nám robí radosť a ja teda slobodný tanec milujem celou mojou bytosťou. Pre mňa je tanec s hudbou ktorú milujem čistá božská prítomnosť, zažívam totálny pocit celistvosti, vnútornej sily, vášne, radosti a to si odnášam do bežného života.

Workshop

Free Spirit Dance

ANOTÁCIA

"Free Spirit Dance je tanec nášho srdca žiadny dril, ale slobodné vyjadrenie skrze pohyb. Telo je múdry nástroj k samo liečeniu je to náš chrám. Hudba je kľúčom ako aktivovať tanec, ktorý je jazykom našej duše. Čo vás čaká? Vy sami . Zažijete len to čo je vo vás. Cez tanec sa prejaví to naše pravé JA ktoré tam je stále prítomné. Počas tanca sa nerozprávame.
Dones si pohodlné oblečenie asi sa zapotíš . Prines si Fľašu s vodou. V kľude aj hrkálku. Nemajte očakávania. Hlavne si to spolu užijeme.
Daniel Dayaniel Máčovský

LEKTOR

Daniel Dayananda Swami

Daniel Dayananda Swami je Himalájsky sprievodca, učiteľ Kruja jogy - jogy duše, občasný učiteľ Meditácia v UVŽ...

Workshop

ÓMové liečenie v kruhoch...

ANOTÁCIA

Spoločným spievaním prvotnej vibrácie OM zharmonizujene rôzne úrovne seba samého, ako aj okolitý priestor. Pradávna technika Himalájskych majstrov vhodná pre každého...
Dominika Šrobárová

LEKTORKA

Dominika Šrobárová

Komunikáciu medzi ľuďmi ako veľmi dôležitý nástroj pre spokojný život. V rámci môjho životného vývoja som dostala mnoho zaujímavých lekcií a jednou z nich je práve môj pes Artur.
Naučil ma, že naše limity v živote sú naozaj omnoho ďalej ako si myslíme a tak isto ma priviedol k poznaniu, že vzťah medzi človekom a psom,
nemusí byť iba o príkazoch a zákazoch, či tvrdom tréningu, ale môže nás učiť aj komunikácii na inej úrovni. Veľmi rada by som Vás preto previedla mojím pohľadom
na dôležitosť spoločnej komunikácie človeka a psa na úrovni, aká mňa posunula v živote ďalej a ukázala mi veľa krásneho a nepoznaného.

PREDNÁŠKA

Človek a pes - spojenie vo vzájomnej komunikácii

ANOTÁCIA

Nie nadarmo sa hovorí, že pes je najvernejším priateľom človeka. Tento vzťah sa vyvíja po tisícročia a napriek tomu sa máme stále čo učiť, aby sme prehĺbili a upevnili naše puto zlepšením vzájomnej komunikácie. Do akej miery sa vieme navnímať na svojho štvornohého priateľa a čo všetko nám ešte môže odhaliť zo svojho prežívania?
Radoslava Horvathová

LEKTORKA

Mgr. Radoslava Horváthová

Mgr. Radoslava Horváthová, sprievodkyňa Etikorodičovstva,
členka tímu Školy Etikoterapie ADVAITA, odborníčka na základe dlhoročnej práce s deťmi a rodičmi,
autorka kúzelných rozprávok Radoro Daro Slavo - sprievodca svetom emócií. Inšpiráciu prispieť k téme, ktorou sa dlhodobo zaoberám, som dostala od môjho kolegu Petra Štrelingera

PREDNÁŠKA

Etikoterapia - O hraniciach, trestoch a dôsledkoch

ANOTÁCIA

Budeme diskutovať o účinnosti príkazov/zákazov; o tom, z akého priestoru hranice nastavujeme a aké stratégie používame; o dohodách a dôležitosti ich dodržiavania; o dôslednosti a dôsledkoch nedôslednosti. Zamyslíme sa, ako odolať detskému „píleniu uší“, či ako zvládnuť prejavy detského nesúhlasu a ako s nimi naložiť bez straty dôstojnosti dieťaťa i nás, rodičov.
Sofia VaGaia

LEKTORKA

Sofia VaGaia

Volám sa Sofia VaGaia. Som žena, certifikovaná fytoterapeutka, lektorka yoni steamingu a sprievodkyňa žien na ceste za zdravým lonom. VaGaia je ženský projekt zameraný na edukáciu žien. Projekt poskytuje ženám ozdravné návody a inšpirácie nato, ako sa o seba v cyklickom živote ženy kvalitnejšie starať. Ďakujem životu a rastlinám, že ma vedú..

PREDNÁŠKA

Intímne bylinkárstvo a zdravé hormóny

ANOTÁCIA

Ženské intímne zdravie
Fytoestrogény- byliny v živote ženy
Zdravé hormóny
Joli Litvaj

LEKTOR

Joli Litvaj

Vďaka celoživotnému záujmu o veci za hranou „reálneho sveta“ sa jeho cesta odvíjala až k učiteľstvu na Univerzite vedomého života. Zlomovým momentom bolo pre neho stretnutie sa s Lerim, ktorý mu pomohol nadobudnuté skúsenosti a vedomosti upratať do jasného celku.

PREDNÁŠKA

Prítomný okamih

ANOTÁCIA

Prítomnosť je niečo čo zažívame každú sekundu a napriek tomu si ju neuvedomujeme. Určite sme sa už niekde stretli s odporúčaním vedome ho prežívať. K čomu nám prítomnosť slúži a ako súvisí s témou Rozpoznania skutočnosti sa dozvieme na tejto prednáške.
Leri Veleslav Švec a Veronika Garbanová

LEKTORI

Leri Veleslav Švec a Veronika Garbanová

Leri Veleslav Švec, garant náuky Rozpoznanie skutočnosti v Univerzite vedomého života a Veronika Garbanová, vedúca výuky v Univerzite vedomého života. Obaja oddaní prieskumníci náuky od jej najzákladnejšej podoby až do najtajomnejších prejavov v skrytých svetoch.

PREDNÁŠKA

Krízy vo vzťahu a ich náprava

ANOTÁCIA

Vraj sú krízy prirodzenou súčasťou každého vzťahu. My tvrdíme, že nie. Krízy sú len ukazovateľom netransparentnosti vo vzťahu a čím sú dramatickejšie, tým hlbšie sú sebaklamy. Občas môžeme mať kvôli nim pocit, že sme vo vzťahu v pasci. Chcete sa naučiť rozmotávať tieto siete?
Joli Litvaj a Natália Rajecká

LEKTORI

Natália Rajecká a Joli Litvaj

Joli- Od svojho útleho veku som sa zaujímal o prírodu, neskôr sa môj záujem presmeroval na veci za hranou „reálneho sveta piatich zmyslov“. V Škole živlovej mágie vediem záujemcov krok po kroku uvedomiť si ich vlastné schopnosti a ukázať im, ako ich môžu rozvíjať v súlade zo zámerom Stvoriteľa.

Natália - Celý život si uvedomujem, že sme síce ľudské bytosti, no tiež máme dary, ktoré náš ľudský prejav presahujú. Cítenie jemno-hmotných energií, prirodzená múdrosť, ktorú v sebe nesieme, či viera, ktorá nás vedie. Zopár rokov som žila v lone prírody, kde boli mojimi učiteľmi majstri živlov a prírodné javy.

PREDNÁŠKA

Mágia živlov

ANOTÁCIA

Svet okolo nás pozorujeme a popisujeme rôznym spôsobom. Jedným z nich je téma Živlov. Ak príjmem tento pohľad, čo mi prinesie do života? Ako ho viem uplatniť v mojej dennej realite? Čo je to mágia v spojitosti so živlami? Tieto a mnohé iné odpovede získate na tejto prednáške ktorú vedú Natália Rajecká a Joli Litvaj.
Ľubica Balážová

LEKTORKA

Ľubica Balážová

Ľubka Balážová je poradkyňa v oblasti zdravého životného štýlu. Prednáša v oblasti výživy, realizuje kurzy tvorivého chutno-zdravého varenia. Je spoluzakladateľkou Našej Čarovne – vegánskej makrobiotickej, (aj) bezlepkovej reštaurácie, kde stravníci denne potvrdzujú, že zdravie vie byť chutné.

WORKSHOP

Keď ma chute chytia...

ANOTÁCIA

Lokálne a sezónne, hravo a zdravo, to už všetci (hádam) vieme. Ako si však poradiť, keď sa nám občas "chute zbláznia" Pozrieme sa, ako nás ovpyvňujú pokrmy z hľadiska: "hmoty", čiže najmä zloženia, výživných látok, farby, konzistencie, chutí
a ďalších vlastností.
Erik Baláž

LEKTOR

Erik Baláž

Erik Baláž - filmár, ekológ

PREDNÁŠKA+film

Miznúci svet hlucháňa

ANOTÁCIA

Dokumentárny film Miznúci svet hlucháňa ukazuje rozdiely medzi lesom vytvoreným prírodou a lesom vytvoreným človekom. Naše zásahy do prirodzeného prostredia spôsobujú dramatický pokles počtu hlucháňov aj ďalších druhov organizmov. Dá sa tento trend zvrátiť? O tom budeme po filme diskutovať s autorom filmu a ekológom Erikom Balážom.
Gabika Belanová

LEKTORKA

Gabika Belanová

Ako laktačná poradkyňa pracujem zo ženami počas šestonedelia už takmer 10 rokov. Vnímam krehkosť tohoto obdobia a aj krehkosť matiek a žien. Preto sa snažím byť ženám oporou a podporovať ich v hľadaní ich vlastnej cesty a sily v sebe.

Prednáška

Šesťstonedelie ako príležitosť vytvoriť si s bábätkom hlboký vzťah

ANOTÁCIA

Šestonedelie je jedinečné obdobie v živote matky a dieťaťa, kedy má matka príležitosť vytvoriť si pevné základy pre vzťah s dieťaťom. Je to obdobie, kedy dieťa prostredníctvom matky a otca spoznáva svet okolo seba a zisťuje, aké je svet miesto pre život. Vďaka reakciám matky na jeho podnety si robí obraz aj samé o sebe. Vytvára jedinečné puto, ktoré ho bude v živote ovplyvňovať. Na prednáške sa dozviete, ako toto puto vybudovať a ako ho ďalej rozvíjať.
Katarína Žubra Žubretovská

LEKTORKA

Žubra K. Žubretovská

Žubra pôsobí ako učiteľka v 1. ročníku Rozpoznania Skutočnosti a v 2. ročníku Rozvážne Vzťahy na UVŽ. Zároveň je somaticko-pohybovou lektorkou, učiteľkou Kontaktnej Improvizácie a tanečnou terapeutkou. Svoje profesie spája do dielní, ktoré účastníkom prinášajú cez fyzický pohyb AHA momenty a pochopenia situácií v ich vzťahoch.

PREDNÁŠKA

Rozvážnejšie vzťahy

ANOTÁCIA

Pocitové dlhy z detstva nám môžu pekne zavariť vo vzťahoch, či už pri randení, spolužití alebo rozchode. Sú to boľavé otlačky v našom citovom poli, ktoré nám spôsobujú túžby, baženia, nesplnené priania, konflikty a očakávania vo vzťahoch. Ako tieto citové dlhy odhaliť a pracovať s nimi, aby nám nekrivili naše vzťahy, ale naopak posilňovali a zušľachťovali ich prinesie aj cez pohybový prežitok prednáška Rozvážnejšie vzťahy so Žubrou.

Workshop

SOMaticky v TELE

ANOTÁCIA

SOMaticky v TELE znamená byť vedome vo fyzickom tele, keď naozaj SOM v TELE. Workshop je krátkou somatickou (fyzickou) ochutnávkou ako sa môžeme naozaj zažiť vo vlastnom tele, ktoré je síce hmotné a fyzické, ale cez somatický prežitok nás vedie do rozšírených stavov vnímania, oslovuje naše vzorce, emócie a iné. Dielňa je vhodná pre všetkých, či už ste v tele doma, alebo sa s ním neviete prepojiť (toto by mohla pre vás byť príležitosť precítiť sa v ňom). Ide o dielňu pohybovú cez hlboké navnímanie sa, avšak rozsah pohybu je vo vašom rozhodnutí a vašej miere osobných pohybových možností.
Nika Ľaňková

LEKTORKA

Nika Laňková

Nika je tvorcom a sprievodcom meditačných ŽiJA kurzov a seminárov, ktoré sú zamerané na rozpoznanie nášho vedomia, na žitie "priamej cesty". Sprevádza ženské kruhy KŇAŽKY IRIJE, vrátane meditačných ŽiJA kurzov, obľúbených ženských kurzov ŽENA: KVET ŽIVOTA, ženských kruhov KŇAŽKY IRIJE, mužsko-ženských kruhov Roda a Irije, ktoré sú súčasťou projektu Meditačné centrum Irija.

Prednáška s meditáciou

VNÚTORNÝ DOMOV

ANOTÁCIA

Čo je to priama cesta a ako súvisí s rozpoznaním nášho vedomia? Ako je prepojené citové telo rodiča a dieťaťa? Aký zmysel má pravda vo zťahu rodič a dieťa? Ako nám vie meditácia skvalitniť vzťahy s okolím , vrátane vzťahu rodič-dieťa?

Meditácia

SPOJENIE DUŠE A TELA (tanečná meditácia)

ANOTÁCIA

Plná prítomnosť. Súlad tela a duše. Roztancuj bunky svojho tela a nechaj telo zobraziť rytmus vlastnej duše.

Workshop

ŽENA: KVET ŽIVOTA (somatické cvičenie pre ženy)

ANOTÁCIA

Tých najhlbších zákutí našej duše sa nedotkneme tým, že budeme na seba viac tlačiť, ale tým, že sa otvoríme nehe a jemnosti. Energia nehy a lásky, vnútorný priestor bezpečia a dôvery nám otvára prístup k hlbším častiam nás samých. Zaži na sebe liečivý účinok ženských cvičení inšpirovaných jogou, tantrou a taoizmom spojených so silou VEDOMIA.
Diana Mozoláková

LEKTORKA

Diana Mozoláková

Volám sa Diana Mozoláková a som vášnivá objavovateľka divokých jedlých bylín a spojenia s prírodou. Som autorka nádhernej knižky Liečivá sila divokých byliniek a moje videá a rady pomáhajú ľuďom rozšíriť ich kulinárske obzory a používať tieto bylinky oveľa viac, než len v bylinkovom čaji. Skvelo sa hodia do každodennej kuchyne, dodávajú jedlám nové chute a obohacujú výživu. Vnášam do života prírodu a intuíciu, aby sme našli rovnováhu a harmóniu pri jedle. Spolu objavujeme bylinky, ktoré posilňujú naše telo a obohacujú dušu.

PREDNÁŠKA

Divoké jedlé rastliny

ANOTÁCIA

Divoké bylinky mnohí vnímajú ako burinu. Málokto tuší, že ich zelené listy či pestrofarebné kvety obsahujú celú paletu dôležitých vitamínov a minerálov potrebných pre vaše zdravie a celkové zvýšenie životnej energie. Táto prednáška Vám ponúkne ale iný pohľad na divo rastúce bylinky, ako len v bylinkovom čaji. Vydajte sa na cestu lúkami, lesom, priamo do kuchyne. Prevediem Vás čarovným svetom divokých byliniek a ukážem spôsoby, ako čo najlepšie využívať divoké jedlé bylinky pre naše zdravie.
Kristy Adamovič

LEKTORKA

Kristy Adamovič

Kristy Adamovič - praktička klasickej čínskej medicíny, terapeutka Troch Pokladov

Prednáška

Ako sa napojiť na svoje vlastné telo

ANOTÁCIA

Byť vo svojom vlastnom tele - cítiť ho a načúvať mu dnes nie je samozrejmosť.... Všetci sa snažíme osvietiť naše vedomie, duchovne rásť, liečiť naše "vnútorné dieťa"... Nahliadnime spolu ako v tomto procese ostať kompletnou ľudskou bytosťou a ako rozumieť, tomu krásnemu čo nám naša Zem darovala ako prepravný čln našej duše- nášmu telu a jeho tichej reči...
Jozef Gandžala

LEKTORI

Erika a Jozef Gandžalovci

Autori sú prednášajúcimi odborníkmi špecializujúcimi sa na oblasť včelárenia bez použitia chémie a to prírode blízkym spôsobom. Osobitnou špecializáciou je využívanie včelých prokuktov pre prinavrátenie rovnováhy do ľudského organizmu.

WORKSHOP

Kurz pre mladých včelárov

ANOTÁCIA

Príbeh včeil začal pred stomiliónmi rokov. Nepokračoval by, ak by včely nemali svojich nasledovníkov. O tom, aké sú včely a ich produkty užitočné pre naše duše i telá sa dozvedia záujemci počas jedného "školského" roku. Záujemcovia budú môcť pokračovať na včelárskej škole a získať plnohodnotné remeslo na celý život. Remeslo, ktoré vonia stovkami príjemných vôní a chutí všetkým tvorom sveta.

Prednáška

Výnimočný letný kemp - kemp plný tínedžerov

ANOTÁCIA

Divoká, pritom očarujúco krásna príroda sa najlepšie vychutnáva v spoločnosti rovesníkov. Týždeň plný dobrodružstva vytvára predpoklad pre osobnostný rozvoj a zvýraznenie jedinečnosti mladého človeka. Zodpovedný výcvik v streľbe sa bude striedať s oddychom pri táboráku, základmi prežitia a bezpečnosti.
Zuzana Bajkaiová

LEKTORKA

Zuzana Bajkaiová

Zuzana Bajkaiová / SEP-Somatic experiencing practitioner. Sprevádzam jednotlivcov a rodiny v krízach a na životnej ceste. Venujem sa témam dlhodobému dopadu pôrodu a zážitkov z raného detstva na život človeka, témam limbického odtlačku a témam vedomého rodičovstva, práci so stresom, traumou a kraniosakrálnej terapii.

Prednáška

Limbický odtlačok / vplyv raných skúseností na život v dospelosti

ANOTÁCIA

Moja prednáška je o úcte k životu, o hlbokej stope v nás z období počatia, prenatálneho vývinu, pôrodu a raného detstva, o nenahraditeľnosti rodičovskej lásky, blízkosti, dotykov, očného kontaktu a láskavej vedomej prítomnosti. Pretože o tom, ako veľmi budeme milovať život, rozhodujú aj tieto citlivé vývinové obdobia.
Čo ak korene problémov, s ktorými sa ako dospelí potýkame siahajú až takto hlboko? Čo ak to, čo skutočne všetci hľadáme je splynutie s matkou, na ktoré sme predprogramovaní a ktorého sa nám nedostalo? V tom splynutí je množstvo vzácnych kvalít, napríklad schopnosť splynúť so svetom a neskôr v živote nadväzovať hlboké vzťahy, žiť radostný a naplnený život s inými ľuďmi, SPOLUpracovať, mať súcit so sebou aj s inými bytosťami.
Lucia Grejtáková a Bruno Michálek

LEKTORI

Lucia Grejtáková a Bruno Michalek

Lucia je povolaním výtvarníčka, ilustrátorka a autorka dvoch kníh. Vo svojej tvorbe (a nielen v nej) odkrýva svoj hlboký záujem o človeka a životné príbehy.

Bruno - študent 3. ročníka UVŽ a inštruktor iniciačných hier podľa metódy Empower the child.

Workshop

Zábavno-spoznávací zážitok pre dospelých

ANOTÁCIA

Ide o stretnutie, v rámci ktorého sa zahráme pohybovo-spoločenské hry, ktoré dávajú možnosť spoznať seba samých aj ostatných. Bude to obohatené aj o priestor na zdieľanie v kruhu, predstaviť sa - kto sme, kým sme, odkiaľ sme, čo robíme, alebo čomu by sme radi venovali. Účelom tohto stretnutia je lepšie prepojiť sa navzájom, nech už sme remeselníci, výrobcovia, umelci aj neumelci, technici, pracujeme v službách či kancelárii, zadaní alebo nezadaní...
Petr Vašák

LEKTOR

Petr Vašák

Průvodce, terapeut a hudebník. Podporuji ostatní na cestě duševního růstu do svobodného pravdivého bytí a prožívání. Poskytuji komplexní systém pro osobní a duševní růst v čisté a jasné formě. Kombinuji celostní hlubinné psychoterapie, energetické léčení a aplikace rozšířených stavů vědomí na růst a vývoj člověka. Zabývám se léčení hudbou a energií, celostní prací propojení ducha s tělem, šamanismem, tantrou, alchymií a meditační praxí.

Workshop

Božský dech - terapeutický dechový a hudební workshop

ANOTÁCIA

Lidé díky této dechové praxi objevují sílu a kouzlo svého dechu. Mohou se uvolnit, spojit se se svojí podstatou a léčit sebe sama. Dostanou se do hluboké relaxace i do rozšířených stavů vědomí a vrátí se tak do přirozeného stavu Bytí - vděčnosti, bezpodmínečnosti a svobody.
Jedná se o unikátní kombinaci spojení workshopu a koncertu, kdy jsou účastníci vedeni jak pokročilou dechovou technikou, tak silnou hudební terapií.
Hlavním přínosem je poznání a procítění naší skutečné podstaty - přítomnosti a čistého bytí. A zároveň hluboké uvolnění a prozření na všech úrovních naší bytosti.
Andrea Ayla Sib

LEKTORKA

Andrea Ayla Sib

Andrea Ayla Sib sprevádza ženy na ceste k prijatiu svojej ženskosti, cez opätovné napojenie sa na svoj posvätný grál – svoje lono, svoju cyklickosť a posvätnú sexualitu.

PREDNÁŠKA

Cyklus luny - Cyklus lona (Dary cyklickej ženy)

ANOTÁCIA

Poznáš všetky 4 fázy lunárneho cyklu, ktorými prechádzaš počas mesiaca?
Ich jedinečné dary a aj to ako sa prejavujú zmeny každej fázy na tvojom fyzickom, energetickom, emočnom, mentálnom a spirituálnom tele? Či to ako je tvoj cyklus prepojený s cyklom prírody, elementmi v nej a aký to má hlbší význam pre teba?
Prednáška - interaktívne stretnutie Cyklus luny - Cyklus lona (Dary cyklickej ženy) Ti pomôže zvedomiť si odpovede na všetky tieto otázky a prehĺbiť tvoj vzťah s vlastnou cyklickosťou, s múdrosťou lona, so ženským vedomím v tebe.
Miroslav Ondrejka

LEKTOR

LaMond - Miroslav Ondrejka

Som srdcom vedec, ktorý sa postupom času presunul z vedeckej oblasti k astrológii - k iným zdanlivo magickým oblastiam života. Začal som spájať materiálnu a duchovnú sféru. Možno aj preto ma tak fascinujú koloidy, ktorým sa venujem približne 15 rokov, pretože to nie je len o ich fyzickom pôsobení, je to spojenie účinku chemických látok a energií koloidných kovov.

Prednáška

Tajomná sila koloidných kovov: Nové možnosti v terapii a kozmetike.

ANOTÁCIA

Ponoríme sa spolu do sveta koloidných kovov, ako sú zlato, striebro a ďalšie. Preskúmame, ako tieto mikroskopické častice ponúkajú nové možnosti pre liečbu a regeneráciu tkanív v modernej medicíne a kozmetike.
Jana Abatis a Dušan Jirásek

LEKTORI

Jana Abatis a Dušan Jirásek

Sme pár, dvaja blázniví ľudia, Čech a Slovenka, ktorí pochádzajú z rodín z úplne opačným zázemím: temperamentná talianska domácnosť verzus tiché dusno. Spolu sme zvládli prechod od prehrávania si „len rodových vzorcov“ k „učeniu sa slobodnej komunikácie a spoločnému rastu“, kde si je každý vedomý svojho správania. Teraz si užívame stále viac život vo vzájomnej dôvere, blízkosti a v LÁSKE a podporujeme ďalšie páry vo vyrovnávaní ich vzťahu.

Workshop

Obnovte hravosť a blízkosť v partnerskom vzťahu

ANOTÁCIA

Príďte na praktický workshop, kde si cez vlastné zážitky vyskúšate ako sa s vašim partnerom uvoľniť, naladiť sa na seba a posilniť vzájomné prepojenie. Počas workshopu sa naučíte jednoduché a praktické nástroje, ktoré môžete ihneď použiť vo svojom každodennom živote. Získate nové skúsenosti a nápady, ako môžete jednoducho a každodenne obnovovať hravosť a blízkosť vo svojom partnerskom vzťahu.
Laura Žáčik Piovarčiová

LEKTORKA

Laura Žáčik Piovarčiová - Modern Wolfs

Samoliečbe zvierat som sa začala venovať na podnet mojej štvornohej kamošky Nary. Vďaka dovtedy nepoznanému oboru-Aplikovaná zoofarmakognózia, som si uvedomila, že zvieratá s nami neustále komunikujú a svojimi fyzickými prejavmi, chorobou alebo nevhodným správaním, sa mnohokrát snažia vyjadriť to čo cítime, ale nevenovali sme tomu pozornosť. Pomáhajú nám nájsť cestu k sebe a svojmu srdcu.

Prednáška

Tvoj pes - tvoj učiteľ

ANOTÁCIA

Spolužitie zvierat a ľudí prináša mnohé uvedomenia, jedným z nich môže byť aj zdieľanie chorôb a psychickej nepohody so svojim štvornohým priateľom. Napriek tomu, že ľudia sa venujú čoraz viac seba-rozvoju a prírodnej liečbe, svoje zvieratá stále v dosť veľkej miere vystavujú neustálemu stresu z veterinárov. Opýtali ste sa niekedy vášho psa, čo vlastne potrebuje?
Monika Hodásová

LEKTORKA

Monika Hodásová

Monika pôsobí ako holistická sprievodkyňa, terapeutka tela aj duše. Jej vlastné zdravotné problémy ju pred mnohými rokmi priviedli na túto cestu. Dnes inšpiruje ľudí, ako žiť vedomejší a naplnenejší život. Je absolventkou viacerých tantrických škôl a terapeutických výcvikov a svoje skúsenosti dnes odovzdáva ďalej veľmi hravou a jednoduchou formou. Robí ženské tranformačné semináre, prednáša, no takisto pracuje s ľuďmi individuálne. Je autorkou knihy Vedomá cesta za zdravím.

WORKSHOP

Stretnutie vo vedomej intimite

ANOTÁCIA

Častokrát si pod intimitou predstavíme nahotu, zvádzanie, radovánky... Rada by som vám ukázala, o koľko širšie toto slovo je. Cez zážitok si precítime, čo to znamená byť intímny sám so sebou, či inou osobou, bez toho, aby sme sa museli obnažovať, či sexuálne priťahovať.

Prednáška

Prečo je naša sexualita riadená autopilotom

ANOTÁCIA

Každý človek si v živote prešiel nejakou traumou, poväčšine viacerými. Tieto traumy následne výrazne ovplyvňujú naše správanie. Vedomé milovanie ako jeden z najvyšších levlov intimity človeka je v traumatizovanom tele takmer nemožné. Sexualitu využívame ako obranný mechanizmus, ako nástroj na dosahovanie toho, čo práve potrebujeme (uvoľnenie stresu, uspokojenie, manipuláciu..). Na prednáške si porozprávame o tom, ako to ide ináč. Ako vieme zmeniť staré vzorce správania, ako vieme využívať túto životnú energiu zdravo a zrelo, a čo všetko nám tvorí našu realitu intimity.
Mária Zimová

LEKTORKA

Ing. Mária Zimová

Autorka Vizuálnej techniky učenia.

PREDNÁŠKA

Vizuálna technika učenia - výučba abecedy a čísel TROCHA INAK

ANOTÁCIA

Vizuálna technika učenia je v procese výučby veľmi efektívna, pretože myslenie detí v predškolskom a v mladšom školskom veku je veľmi silno spojené s vizuálnymi predstavami. Pri používaní vizuálnej techniky učenia dieťa nevníma učivo iba sluchom, ale do procesu výučby je nepretržite zapájaný aj zrak. Spájanie zraku so sluchom vedie k hlbšiemu spracovaniu a lepšiemu pochopeniu jednotlivých súvislostí preberaného učiva.
Jožko Málik

LEKTOR

Jozef Málik

Som vyštudovaný ekonóm, dlhé roky som pôsobil ako účtovník a daňový poradca. Vždy ma zaujímal osobnostný rozvoj, no až od určitého času mi prišiel do života aj spirituálny rozmer bytia. Odvtedy sa venujem osobnostnému rozvoju hlavne cez zážitkové semináre ako napr. prechod žeravými uhlíkmi.
Rád pomáham pri prekonávaní strachu, zmene presvedčení, búraní hraníc myslenia a otváraní ľudského potenciálu.

Workshop

StRAch

ANOTÁCIA

Čím ďalej tým viac sa stretávame s pojmom StRAch a najmä s jeho dôsledkami. Častokrát je zahalený rúškom tajomna a my si nevieme pomôcť ako s ním naložiť, ako sa ho zbaviť, prípadne čo v situáciách, kedy nás ovládne a my strácame kontrolu nad svojim životom.
Na tejto prednáške si povieme krátky vhľad do témy StRAchu a práce s ním, rád zodpoviem prípadné otázky z publika a tiež pre odvážlivcov s chuťou pracujúcich na sebe, bude pripravený koberec s rozbitým sklom, kde si prakticky ukážeme ako fungujú naše presvedčenia a ako jednoducho pracovať so strachom.
profilovka Braňo Rybička

LEKTOR

Branislav Rybička

Venujem sa dlhé roky sprevádzaniu ľudí k ich plnému potenciálu. Verím v silu jedinečnosti, vzájomnej podpory a zdieľania, ktoré prinášajú všetkým zúčastneným výživu a obohatenie.

mužský kruh

Mužský kruh - Odhodlanie, Výdrž, Sila

ANOTÁCIA

Stretneme sa v mužskom kruhu, kde sa porozprávame a zažijeme vzájomnú interakciu na dané témy. Odhodlanie, výdrž a sila sú potrebné pre každého muža, ktorý kráča za svojim cieľom a poslaním. Ako to prakticky robiť a činiť sa dozviete v kruhu s Braňom Rybičkom.
Zuzana Laliková a Mirus Majerčák

LEKTORI

Zuzka Ľaliková a Mirus Majerčák

Obaja sme vyznávači slobodného života a nadšenci bitcoinu, ako technológie zabezpečujúcej slobodu.

Prednáška

Je Bitcoin cesta ku slobode?

ANOTÁCIA

Peniaze sú fantastický nástroj. Je dobré poznať, ako funguje tento spoločný menovateľ. Hrozby a príležitosti pri vývoji peňazí nás môžu uvrhnúť do väčšieho otroctva, ale aj umožniť slobodný život!
Veronika Garbanová

LEKTORKA

Veronika Garbanová

Veronika Garbanová sa venuje výskumu ľudskej psychiky na pozadí sveta snov, umenia, pôvodnej duchovnej tradície a filozofie.
Zaujíma sa o základné otázky povahy a podstaty človeka, v kontexte rozšírených stavov vedomia. Je členkou správnej rady Univerzity vedomého života, vedúcou výuky a pôsobí ako lektorka v druhom stupni štúdia.

Prednáška

Úzkosť a rozvaha pozorovateľa

ANOTÁCIA

Úzkosť je rozrušenie, ktoré od búšenia srdca, či stiahnutia na tele, môže skončiť panikou. Panika je vyhrotený strach, ktorý nás vedie k nezmyselnému konaniu. Našim rozrušeniam sa dá porozumieť a naučiť sa im predchádzať. Na to sa však potrebujeme naučiť ako počas úzkostných stavov nadobudnúť rozvahu pozorovateľa. Príďte sa dozvedieť jednoduchý návod ako na to.
profilovka Bea Hlohovská

LEKTORKA

Bea Hlohovská

Etikoterapeutka, sprievodkyňa, učiteľka, ktorá našla poznanie nie len v štúdiu psychológie a mnohých náuk, ale hlavne vo vlastných skúsenostiach a v zdieľanianiach mnoho tisíc ľudí.

Prednáška

Sloboda

ANOTÁCIA

Ľudstvo o slobodu prišlo dobrovoľne tým, že sme sa podriadili schémam našej automatickej mysle, ktorá nás oddelia od seba cítenia, vnímania sa. Vymaniť sa z väzenia v našej hlave a znova byť a žiť v sebaistote, v spontánnosti a radosti zo života, milovať seba a život, aj keď sa deje niečo ťažké, je sloboda.
Matej Melek

LEKTOR

Matej 
Melek

Technik, fyzik, logik, ktorý rád objavuje a skúma všetky hranice a možnosti reality.

Prednáška

JA a moje vyššie JA alebo ako byť celistvou osobnosťou

ANOTÁCIA

Spojenie s svojim vyšším JA má každý a stále, akurát mu často nevenujeme veľa pozornosti. Často sa strácame v záplave vonkajších podnetov a/alebo vlastných myšlienok a emócií. Ako sa v tom vyznať a prečo má zmysel nájsť ten správny navigačný vnútorný hlas, ktorý máme stále so sebou? Bude to stručný manuál o tom ako sa dá rozumieť realite a ako si život urobiť jednoduchším a šťastnejším.
Eniesa a Jerguš

HUDOBNÍCI

Eniesa & Jerguš

Eniesa - spev, gitara
Eniesa je košická speváčka, hudobníčka a autorka hudby do viacerých tanečných, divadelných, multižánrových predstavení a filmov. Jej zatiaľ najznámejším projektom je bezpochyby album Jablko, ktorý vznikol v spolupráci s frontmanom kapely Čechomor, Frantou Černým. Spoluprácami sa hemží aj speváčkyn posledný česko-slovenský album Efarmosa, na ktorom hosťuje aj Jerguš Tesák.

Jerguš Tesák - husle, spev
Známy milovník prírody, ktorého možno počuť aj s kapelou Buchajtramka je svojim energickým spevom a hrou na husle príjemným doplnením i kontrastom po boku nežnej hudobníčky.

KONCERT

Koncert v piatok o 21:00

ANOTÁCIA

Čarovná kombinácia divokého východu a rázovitého stredu Slovenska plná folklórnych a cigánskych ozdôb v podaní košickej speváčky a hudobníčky Eniesy a horehronského huslistu Jerguša Tesáka. Korenistá kombinácia dvoch hudobníkov vás prenesie korunami stromov, morskými vlnami, ale možno sa ocitnete aj na otvorenej lúke pri karavanoch za praskania ohňa, kde k tancu stačí už len vykročiť.
Petr Skořepa

LEKTOR

Petr Skořepa

Již 12 let ukazuje v praxi inspiraci na zdravé bydlení. Jak dobře a levně stavět z místních přírodních a recyklovaných zdrojů kvalitní obydlí s dlouhou životností a snadnou údržbou. Jak využívat fyzikální zákony na větrání, klimatizaci a topení. Bez nutnosti napojení na jakékoli sítě. Autor knih: "Jak na soběstačný dům", "Kde domov můj - Manuál soběstačnosti" a "Přírodní stavitelství".

Prednáška

Přírodní stavitelství a soběstačnost

ANOTÁCIA

Přednáška o soběstačnosti a jak levně postavit přírodní, zdravý nízkoenergetický dům s dlouhou životností. Dřevo, sláma, hlína, kámen a recyklace. Postavil jsem malý dům do 6.000 €, nebo soběstačný RD 100m2 do 20.000 €.
Miroslav Haranta a Katarína Sayana Balog

LEKTORI

Miroslav Haranta, Katarína Sayana Balog

Miroslav Haranta a Katarína Sayana Balog sú medzinárodní spirituálni lektori a učitelia autentickej Tantry a meditačno-liečebnej techniky ThetaHealing.

Miroslav Haranta je terapeut, spisovateľ a zakladateľ vedomej online zoznamky SOULY. Pracuje s klientmi aj pármi na odstraňovaní blokov, traum
a podvedomých programov.

Katarína Sayana Balog je terapeut, ženský coach a vedie tantrické ženské kruhy  a semináre zamerané na rozvíjanie ženskosti, liečenie vzťahov a sexuality.

PREDNÁŠKA

Autentická Tantra & tantrická sexualita

ANOTÁCIA

Pozývame vás na prednášku o tom, čo je skutočne Tantra, vychádzajúca z autentických pôvodných učení osvietených majstrov z Indie, ako môže tantra zmeniť váš, život, vzťahy, sexualitu a stať sa efektívnou a účinnou cestou k rozvíjaniu spirituality a vedomia.

LEKTOR

Peter Kováč

Po štúdiu laboratórnej medicíny a jej metód na VŠ a mnohoročnej práci v rôznych laboratóriách netrvalo dlho a prišiel impulz nájsť niečo iné…
Čím viac som študoval a ponáral sa, tým viac som bol ohromený rozsahom a nekonečnosťou tejto sféry. Hneď ako som na svojej ceste spoznal princíp frekvenčného liečenia a ladičky ako nástroj jeho presného aplikovania, bolo rozhodnuté! A tak dnes popri štúdiu čínskej medicíny, fytoterapie, energetických súvislostí je terapia zvukom moja primárna metóda pomoci tým, ktorí to potrebujú.
Okrem toho, že je táto metóda merateľne účinná, ma fascinuje najmä tým, že predstavuje krásny most medzi vedou a spiritualitou.

Prednáška

Terapeutické ladičky a frekvenčná terapia

ANOTÁCIA

Ľudské telo je hudobný nástroj, ktorého vibrácia ovplyvňuje celé naše bytie. Každý orgán, bunka, atóm sú v neustálom pohybe, čím vytvárajú určitú frekvenciu. Terapeutickými ladičkami dokážeme dostať telo, myseľ a dušu do rovnováhy. Správnym výberom frekvencie odovzdáme bunkám konkrétny impulz pre spustenie uzdravovacieho procesu. Či ide o fyzické alebo duševné rozladenie, frekvenčné ladičky ho dokážu riešiť tým najpríjemnejším spôsobom.
Miroslav Holec

LEKTOR

Miroslav Holec

inštruktor sebaobrany

PREDNÁŠKA

Buď pripravený nie prekvapený.

ANOTÁCIA

Prevencia a spôsoby obrany na potencionálnu hrozbu. Ukážky sebaobrany, workshop pre deti aj dospelých.
Ivana Dolinská a Petr Tichý

LEKTORI

Ivana Dolinská a Petr Tichý

Pomáhame v znovuobjavovaní našich mimoriadnych schopností a novej voľnej výživy.

Petr Tichý - Žije viac ako 8 rokov bez potreby hmotnej stravy a 3 roky nezávisle od pitného režimu. Má dar aktivácie vyššej úrovne vedomia a búrania nefunkčných konceptov a programov.

Ivana Dolinská - Ivana žije 3 roky bez potreby hmotnej stravy. Je energetická terapeutka a lektorka, viac ako 12 rokov sa venuje práci s energiou, intuíciou, mysľou a emóciami a spoločne s Petrom organizuje transformačné pobyty s aktiváciou energie Prána Živa.

Prednáška

Pránická výživa - Život zo svetla

ANOTÁCIA

Prána Živa je najvyššia forma univerzálnej vyživujúcej a uzdravujúcej energie na transformáciu a vzostup všetkého Živého na Zemi. Ide o proces komplexného energetického uzdravovania, zacelovania a výživy, ktorý zvyšuje vedomie, kvantitu, kvalitu a toky našej životnej sily - Prány - Živy na celostné energetické prenastavenie do zdravia, rovnováhy a harmonizácie a kompletnej výživy celého ľudského energetického a fyzického systému. Sme duchovné bytosti, ktoré majú svoju vlastnú neobmedzenú životnú energiu.
marica lascekova

LEKTORKA

Marica Laščeková (Radostný svet)

Autorka knihy KTO SOM zameranej na sebarozvoj detí, podporovateľka slobodného prístupu k výchove a vzdelávaniu detí so zámerom vychovať z nich sebariadených jedincov, prežívajúcich obyčajné ľudské šťastie, maminka 4 detí, spoluzakladateľka komunitnej vzdelávacej skupiny Radostný svet v Martine, zakladateľka Podpornej platformy komunitných vzdelávacích skupín na Slovensku, organizátorka vzdelávacích Kurzov a webinárov, vizionárka, človek veriaci v ľudské dobro.

Prednáška

Holokracia (Tyrkysové organizácie) a špirálové riadenie

ANOTÁCIA

Moc nie je potrebné rozdeľovať, moc už každý má. Tyrkysové organizácie sú založené na sebariadení, celosti a evolučných cieľoch. V týchto organizáciách neexistuje hierarchia, môžu teda fungovať práve vďaka tomu, že jednotlivci sú si vedomí svojej moci, vnútornej sily a svojich darov, ktorými do tvorby organizácie (či už ziskovej alebo neziskovej) prispievajú. Na prednáške si povieme princípy, na ktorých je nehierarchické (ploché, špirálové) riadenie postavené, povieme si príklady dobrej praxe a na názornej ukážke uvidíte rozhodovací proces v takomto type organizácie. Je to priestor, kde aj hádať sa môžete s gráciou :). Teším sa na vás.
Matúš Svinčák

LEKTOR

Matúš Svinčák

Matúš je lektor pohybu, držania tela a postojov mysle. Ergonómii pracovného priestoru nielen v sede sa venuje od roku 2008, kedy ešte ako študent informatiky pozoroval vadné držanie tela v celom svojom okolí. Po vyštudovaní telesnej výchovy radí ľuďom s nápravami držania tela a po absolvovaní Rozpoznania skutočnosti s nápravami postojov mysle.

Prednáška

Aby naše deti lavica nekrivila - predstavenie programu pre školy a mládež

ANOTÁCIA

V lavici, za stolom či na lavičke trávime my aj naše deti kvantum času. Ako to spraviť, aby naše deti nemuseli trpieť bolesťami chrbta, krčnej chrbtice, ale pritom mohli vyštudovať aj vysokú školu? Návod je prekvapivo jednoduchý naučme ich sedieť už na základnej škole. Zdravý sed totiž nie je mýtus!
Dagmar Dayiesha a Daniel Dayaniel Máčovský

LEKTORI

Dadka a Daniel Máčovskí

Dagmar s Danielom sa venujú sound healingu a predaju tibetských misiek, ktoré dovážajú z Indie a Nepálu. V ich ponuke je v súčastnosti viac ako 20 druhov misiek v celkovom počte viac ako 350 kusov, na najrozličnejšie použitie - čakrové sady, misky na použitie v stoji, splnové, strieborné, starodávne, nepálske, s lingamom, Bihary, Bengali, Healingové... Na workshope sa dozviete veci z praxe, o akých sa bežne len tak človek nedozvie...

Prednáška

Vedomá vývhova detí...

ANOTÁCIA

Inšpiratívno - zážitkové zdieľanie skúseností 32 ročného vzťahu s výchovou detí... Alebo - ako nás deti priviedli k tomu, ako správne vstupovať do ich výchovy...

Workshop

Tibetské misky - nástroje dávnoveku pre upokojenie mysle, liečenie a meditáciu...

ANOTÁCIA

Workshop o význame a spôsoboch použitia tibetských misiek v každodennom živote...
Martina Valachová

MOTIVAČNÝ SPEAKER

Martina Valachová

Martina Valachová, zakladateľka portálu 40plus.sk, moderátorka podcastu ODznova, autorka knihy Kam miznú vaše peniaze a organizátorka Festivalu ODznova v pravdivosti

PREDNÁŠKA

Nikdy sa nevzdávajte SAMI seba! Verte si...

ANOTÁCIA

Pred 7 rokmi som sa dozvedela, že som stará a zároveň prekvalifikovaná. Nikde ma nechceli. Do manažmentu stará. Tam majú radi ľudí do 40-ky (ideálne s 30 ročnou praxou...). Na obyčajnú kancelársku krysu prekvalifikovaná - príliš veľa toho viem. Ja som však verila, že keď som celý život vedela pracovať a zarábať pre milionárov (slovenských i európskych), nie je možné, že sa neuživím. Ako vplýva tvorivosť na človeka, ktorý je na voľnej nohe? Ako si nastaviť psychiku, keď máte zlé dni a všetko nejde podľa predstáv? A ako je vôbec možné, že na ceste vytvoríte veci, o ktorých ste predtým ani netušili, že to možné je? Pozývam vás... Bude priestor aj na vaše otázky.
Marianka Veličová

LEKTORKA

Marianka Veličová

Som sprievodkyňa Kundalini jógou od roku 2016 a organizátorka Festivalu Svetla, kde Kundalini jógu a iné duševne prospešné aktivity ponúkame. Kundalini jóga je mojím denným šálkom kávy a s láskou ňou sprevádzam ľudí či už na pobytoch, kurzoch alebo festivaloch.

Workshop

Kundalini jóga pre začiatočníkov

ANOTÁCIA

Kundalini jóga je prastará technika z Indie spájajúca pranajám, cvičenie, mantry a meditácie na posilnenie duševného a fyzického stavu. Používa sa aj ako efektívna pomôcka pri liečení mnohých závislostí. Ide o bezpečný vzostup vlastnej vnútornej energie na základe efektívnych postupov a metód.
Sylvia Koreňová

LEKTORKA

Sylvia Koreňová

Sylvia Koreňová je lektorkou Školy permakultúry. Je do permakultúry, ... ale že úplne. Má rada prepájanie ľudí, zdieľanie skúseností a príkladov dobrej praxe. Permakultúru prináša medzi ľudí aj cez svoj podcast „Permakecy k veci.“

PREDNÁŠKA

Aha! Permakultúra!

ANOTÁCIA

O tom, ako permakultúra klope na dvere a čo sa stane po tom, keď jej otvoríme a pozveme ju do svojej obývačky. O tom, či môže zachrániť svet, a aj o tom, kde sa skrýva. A čo ak ju už používame bez toho, aby sme vedeli, že ju už v živote máme?
A či sú to len pekné reči, alebo aj funkčná prax.
Dalibor Uličný

LEKTOR

Dalibor Uličný

Dalibor Uličný, milovník kvalitného a poctivého jedla. Od roku 2015 sa venujem zdravým potravinám a vyberám pre zákazníkov produkty s poctivým a čistým zložením.

Moderovaná diskusia

Vieme, čo jeme?

ANOTÁCIA

Vieme, čo sa nachádza v skutočnosti v potravinách? Prečo tak stúpa intolerancia na lepok a ľudia čoraz viac prechádzajú na bezlepkovú stravu pre problémy s trávením lepku? Je na vine lepok alebo môžu byť za tým aj glyfosáty? Sú riešením BIO potraviny?
Marica Laščeková a Leri Veleslav Švec

LEKTORI

Marica Laščeková a Leri Švec

Marica Laščeková - Autorka knihy KTO SOM zameranej na sebarozvoj detí, podporovateľka slobodného prístupu k výchove a vzdelávaniu detí spoluzakladateľka komunitnej vzdelávacej skupiny Radostný svet v Martine, zakladateľka Podpornej platformy komunitných vzdelávacích skupín na Slovensku.

Leri Veleslav Švec - autor postupov Nápravy závislostí na vzorcoch myslenia, učiteľ Rozpoznania skutočnosti a garant náuky na Univerzite vedomého života.

PREDNÁŠKA

Rola dospelého v živote dieťaťa

ANOTÁCIA

Doplníme čoskoro
Mai Ram Yoga - nové logo

LEKTORKA

Mai Ram Yoga

Ivana Kýpeťová, Acharya Ganga Ram – duchovná učiteľka klasickej Mai Ram Yogy, žiačka Guru Mai Ram. Vedie Mai Ram Yoga Školu v Banskej Bystrici, kde sa učí autentická náuka klasickej jogy - psychológia a filozofia jogy, vedomé sebapoznávanie a uvedomovanie si duchovného pôvodu, koncentrácia mysle, ovládanie tela a dýchania. Účelom MRY Školy je dať človeku impulz, aby sa usiloval o vnímanie seba a všetkého stvorenia a podporovať tento proces hlbokej transformácie a sebarealizácie.

Praktické cvičenie

Pozdrav Slnku a Pránajáma / Jogínsky rituál Pozdrav Mesiacu

ANOTÁCIA

Praktiky Mai Ram Yogy sú syntézou metód fyzickej, duševnej a duchovnej harmonizácie a rozširovania ľudského potenciálu. Na fyzickej úrovni sú to špeciálne cvičenia (ásany), na mentálnej individuálne praktiky na upokojenie mysle, ovládanie túžob a pocitov a na duchovnej úrovni metodické rozširovanie vedomostí o svojom Pravom Ja.
Milan Zdvořilý

LEKTOR

Milan Zdvořilý

Volaju ma Milan Zdvořilý a výrobe tohto hudobného skvostu sa venujem už 12 rokou kde aj po pry tom sa venujem hudbe - komponovanie , hre na rozné nástroje a posobeniu zvuku - frekvencií na ludské tělo a hlbšie .

Dokument

Keď ocel spieva

ANOTÁCIA

Tento dokument pojednáva ako o výrobe handpanou, zábery z dielni, tak aj hlbšie vhľady, ktoré popritom prichádzali a čo sme zo ženou prežívali na tej ceste . Sú tam aj rozhovory s hudobníkmi a muzikoterapeutmi, ktorí rozprávajú o zvuku a jeho pôsobení na nás a okolie . V dokumente taktiež zaznie niekoľko skladieb na tento užasný hudobný skvost , celkovo krásné flow .
Tomáš Smatrala

LEKTOR

Tomáš Šmátrala

Tomáš Šmátrala - Predseda OZ Prales deťom, člen dobrovoľnej stráže prírody, Lektor výchovno-vzdelávacieho projektu - NEPZ ( Najbohatšie ekosystémy planéty zem )

Prednáška

Dobrovoľníkom na Kostarike

ANOTÁCIA

Kostarika je rozlohou síce malý štát, ale môže sa pýšiť ohromne bohatou biodiverzitou. Tomáš Šmátrala z organizácie Justice For Nature, vám porozpráva o skúsenostiach a zážitkoch z dobrovoľníckeho pobytu v dažďovom pralese tejto úžasnej krajiny. Aj keď sa častokrát vraví, že Kostarika je svetovým
modelom ochrany prírody, zistíte že nie vždy je to tak a aj tu príroda dopláca na ľudskú chamtivosť v podobe pytliactva, ťažby alebo nadmerného, či ilegálneho rybolovu. Vypočujete si o aktivitách ako sú čistenia pláže, hasenie lesných požiarov, protipytliacke hliadky, monitorovanie
veľkých šeliem a veľrýb, vzdelávanie detí alebo spolupráca s rangermi z národných parkov. Príďte sa dozvedieť viac o možnosti, ako sa aj vy osobne môžete zapojiť do ochrany nádhernej divokej prírody Kostariky.
Univerzita vedomého života logo

LEKTOR

Univerzita vedomého života

Dokumentom vás bude sprevádzať Vlastimil Švec:
Ako autor sa venujem predovšetkým socio-ekonomickým témam. Zaujíma ma spoločenské dianie a ekonomické náväznosti. Som tiež autorom viacerých kníh, v ktorých románovou formou opisujem možné dopady ekonomických aspektov na všedný spoločenský život. Vždy ma fascinuje ako z malého nepatrného zárodku dokáže vyrásť okolnosť, ktorá napokon ovplyvní všetkých z nás.

Dokument

Prezentácia dokumentárneho filmu "Univerzita vedomého života"

ANOTÁCIA

Príďte si pozrieť prvý dokumentárny film o živote v Univerzite vedomého života.
Róbert Vlasek

LEKTOR

Robert Vlášek

Jednatel a obchodní ředitel firmy FireGOLD. Lektor, spíkr, vizionář, který podniká 24 let ve finanční branži.

PREDNÁŠKA

FireGOLD - Alternativní platební systém

ANOTÁCIA

Vracíme lidem opravdové peníze tedy fyzické zlato. Vytvořili jsme alternativní platební a finanční systém krytý fyzickým zlatem, vracíme do hry úplný zlatý standard.
Jana Rosinová

LEKTORKA

Jana Rosinová

Profil zverejníme čoskoro.

Workshop

Manipulácia s bábätkom a masáž „Boľavé bruško“

ANOTÁCIA

Praktický workshop s ukážkami.
Juraj Hnilica

SPEVÁK

Juraj Hnilica

Profil zverejníme čoskoro.

Koncert

Koncert v sobotu o 21:00

ANOTÁCIA

Koncert nabitý emóciami a skvelými piesňami charizmatického speváka.
Ivan Živan Galčík

LEKTOR

Ivan Živan Galčík

Ivan Živan Galčík - 10 rok som na Živej Raw strave, popri tom pravidelne robím pôsty - o vode, suché pôsty bez vody, mám za sebou aj 28-dňový pôst o vode, 9-dňový pôst bez vody. Už 5. rok robím ozdravujúce pobyty a pôsty u mňa na chate Živa na Orave, ktoré sú spojené aj so saunou.

Prednáška

O pôste a živej vode

ANOTÁCIA

Živá obživa doplnená živými olejmi, fermentovanou obživou rastlinného pôvodu, divými plodmi a bylinami, pravidelné krátkodobé pôsty iba o vode sú základom dobrého fyzického i duševného zdravia. Život okrem správneho stravovania a pravidelných pôstov vieme doplniť o pravidelné saunovanie do 7 potu, keď saunu obrátime min. 7 krát podľa staroslovanských zvyklostí, kde sa po saune aj dostatočne schladíme v Živej vode. Dlhodobý pôst je cesta, kde sa človek zbavuje nadbytočných materiálnych hodnôt a duševne sa rozvíja a prepája svoje jemnohmotné energické telá.
Augustín Allpa Grefa

LEKTOR

Augustín Allpa Grefa

Augustin Allpa Grefa se narodil v amazonském deštném pralese. Má čtyři bratry a pět sester. Pochází z indiánského kmene Kichwa z komunity Bílá řeka (Yurak yaku), která čítá okolo 250 příslušníků. Od dětství mu rodiče a prarodiče vštěpovali, že chápání a respektování přírody, vesmíru a energie zde žijící, stejně jako naslouchání svému srdci a vnitřnímu vedení pomáhá objevovat a pomáhat všem, kteří tuto pomoc potřebují. Nyní, když vidí změny, jež dělá civilizace v jeho vlastním domově, jak můžeme pojmenovat prales, snaží se najít rovnováhu mezi snahami civilizace a záchranou přírody a tímto aktem ukázat lidem, že pokud se spojíme, je možné toho docílit.

Prednáška

Poď sa dozvedieť, čo potrebuješ počuť!

ANOTÁCIA

Pochází z indiánského kmene Kichwa, z komunity Rio Blanco, v oblasti Napo v ekvádorské Amazonii. Od dětství mu rodiče a prarodiče vštěpovali, že chápání a respektování přírody, vesmíru a energie zde žijící, stejně jako naslouchání svému srdci a vnitřnímu vedení pomáhá objevovat neviditelné. Tak se Augustin pod jejich dlouholetým vedením stal schopným curanderem, tedy tím, kdo léčí pomocí rostlin a pomáhá všem, kteří tuto pomoc potřebují. Nejde však jen o bylinnou léčbu. Opravdový curandero vidí skrz fyzické tělo a je schopen vnitřním zrakem skenovat orgány, kosti, krev, ale i emoční a mentální tělo, případně nahlédnout do minulosti či budoucnosti léčeného. Není bez zajímavosti, že amazonští indiáni znali molekulu DNA dávno před námi...
Peter Gecík

LEKTOR

Peter Gecík

Peter Gecík - je moderátor, herec, komik, autor niekoľkých divadelných hier a úspešného podcastu Parádne rozprávky.

transformačný stand-up

To je láska

ANOTÁCIA

Láska má rôzne podoby. Inak ju vnímajú mužu a inak ženy. Vo vzťahoch sa však na ňu často zabúda. Prečo? Dozviete sa.
Žanet Čermáková

LEKTORKA

Žanet Čermáková

Téme rešpektu som sa vedome začala venovať pri práci s deťmi počas svoje spolupráci so súkromnou školou s alternatívnymi výučbovými prvkami. Zážitkové učenie s cieľom dať deťom priestor ich vlastnému vnútornému vedeniu prinášalo veľa situácii, v ktorých reakcie detí zostávali nepochopené. Covid priniesol zmeny, ktoré ma priviedli k novým činnostiam, v rámci ktorých mám možnosť byť v kontakte so zvieratami, pozorovať ich a ich chov. Práca v Gazdovstve Vajnory je spojením práce so zvieratami a deťmi a pomáha mi lepšie porozumieť chovaniu založenom na prirodzených inštinktoch, s ktorým je téma rešpektu, ako všetkého súvisiaceho so vzťahmi, previazaná.

Prednáška

Rešpekt voči zvieratám

ANOTÁCIA

Téme rešpektu som sa vedome začala venovať pri práci s deťmi počas svojej spolupráci so súkromnou školou s alternatívnymi výučbovými prvkami. Zážitkové učenie s cieľom dať deťom priestor pre ich vlastné vnútorné vedenie prinášalo veľa situácii, v ktorých reakcie detí zostávali nepochopené. Covid naštartoval zmeny, ktoré ma priviedli k novým činnostiam, v rámci ktorých mám možnosť byť v kontakte s hospodárskymi zvieratami. Práca v Gazdovstve Vajnory je spojením práce so zvieratami a s deťmi. Pomáha mi lepšie porozumieť chovaniu založenom na prirodzených inštinktoch, s ktorým je téma rešpektu previazaná.
Sadhguru

LEKTORI

Dobrovoľníci z hnutia SAVE SOIL (zakladateľ SADHGURU)

Stano a Filip sú dobrovoľníkmi v hnutí #SaveSoil. Misiou hnutia je šíriť povedomie o dezertifikácii poľnohospodárskej pôdy, poukázať na možné riešenia a spojiť 3,9 Miliardy ľudí pre spoločnú akciu. Túžbou Stana a Filipa je urobiť pre záchranu pôdy všetko, čo je potrebné.

Prednáška

Zachráňme pôdu

ANOTÁCIA

Dezertifikácia poľnohospodárskej pôdy, nedostatok potravy a vody pre stúpajúcu populáciu. Z čoho budeme žiť, keď pôdy nebude? Spojme sa, pridajme sa k hnutiu #SaveSoil.
Michal Sabo Skenar klinika

LEKTOR

Michal Sabo

Skenar terapeut na Skenar klinike od 2020, lektor Skenar Akademie Slovensko od roku 2020. Prednášky vediem v slovenskom aj v anglickom jazyku.

Prednáška

Mám 20 rokov a pracujem ako Skenar terapeut už od svojich 16tich...

ANOTÁCIA

Moja mama MUDr. Natália Sabová ma liečila od narodenia Skenar terapiou. Skenar technológia je medicína a nie alternatívna medicína. Naša rodinná Skenar klinika sa stala mojou prvou školou života a rád vám ukážem a vysvetlím ako vyzerá liečenie v praxi.
Klaudia Podmaníková

LEKTORKA

Klaudia Podmaniková

Homocysteínu sa venujem od roku 2013, kedy som začala spolupracovať s MUDr. Erbenom, známym propagátorom tejto témy v Českej republike. Táto skvele zapadá do mozaiky celostného náhľadu a prístupu k zdraviu človeka. Informácie o homocysteíne napomôžu predovšetkým ľuďom, ktorí hľadajú účelný prechod, resp. prepojenie alopatickej a alternatívnej formy liečenia a prevencie...

Prednáška

Homocystein a jeho vplyv na zdravie

ANOTÁCIA

Homocystein - jeden z najobjektívnejších ukazovateľov zdravia. Už ste si dali zmerať svoju hladinu homocysteínu z krvi? Okrem cholesterolu, ako najznámejšieho rizikového faktora cievnych ochorení je homocysteín ďalším rizikovým faktorom, ktorý sa dá pomerne ľahko ovplyvniť.
Nepočuli ste o tom? Nevadí, povieme si na prednáške. Buďte zdraví.
Jana Turzová

LEKTORKA

Jana Turzová

Som Janka Turzová, mentorka, koučka a lektorka. Mojou cestou je sprevádzať ľudí k sebarozvoju, objaveniu silných stránok, pomáhať v odbúravaní bludných presvedčení, strachov a nahrádzať ich sebavedomím, sebahodnotou a prijatím.

Prednáška

Objav svoje superschopnosti a prevezmi kontrolu nad svojím životom

ANOTÁCIA

Aké by to bolo dokázať rozvinúť svoj skrytý potenciál, získať sebapoznanie a byť lídrom/líderkou svojho života bez strachu a pochybností? Ukážem vám cestu ako cez talenty nájdete svoju jedinečnosť, odhalíte silné stránky a naučíte sa manažovať svoje slabiny.
Milota Miháliková

LEKTORKA

Milota Mihalíková

Volám sa Milota Mihalíková. Po skončení strednej školy veterinárnej v odbore hospodárske zvieratá som sa prihlásila na Univerzitu veterinárneho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach na odbor Vzťah človek a zviera a jeho využitie v Canisterapii a Hipoterapii, kde som ukončila trojročný štúdijný odbor a tým sa mi prehĺbila cesta k mojej vysnenej práci. Založila som si živnosť a začala som pracovať ako canisterapeut v školách pre inak obdarené deti v Košiciach, Prešove a Levoči, ale poskytovala som i súkromné terapie rodinám v ich domácom prostredí. Popri práci som sa neustále vzdelávala. Absolvovala som aj kurzy Osteopatických tehchík. Tie mi tak učarovali a zapadli k mozaike mojich skúseností, že by som chcela v prostredí nášho domova v nádhernej prírode v Spišskom Podhradí ponúkať tieto terapie mojim klientom (prevažne detičkám a zvieratám).

Počas môjho života a praxe so zvieratami som sa dostala k práci s inak obdarenými deťmi a tie ma doviedli k práci, ktorú robím a napĺňa ma.

Prednáška

Metóda Miloty Mihalík

ANOTÁCIA

Metóda je založená na práci s fasciami v prepojení so životnými dráhami, ktoré sú spojené s orgánmi a emóciami. Navrstvené v pamäťových stopách, ktoré vznikajú počas života. Metóda je spojená s prácou s koňmi a to: nastavenie hraníc, cit v rukách, ale aj v živote človeka. Pretože dotyk lieči.
Veronika Bodka

LEKTORKA

Veronika Bodka

Absolventka 1 a pol ročníka UVŽ, sprievodkyňa pre životné situácie, žijúca podľa vnútorného vedenia.

Prednáška

Zdieľanie v kruhu na lúke

ANOTÁCIA

Stretnutím bude sprevádzať Veronika Bodka – absolventka 1 a pol ročníka UVŽ, sprievodkyňa pre životné situácie, žijúca podľa vnútorného vedenia.
Ramivana

LEKTORI

Ramivana

Doplníme čoskoro

Workshop

Cesta zvukom

ANOTÁCIA

Doplníme čoskoro.

LEKTORI

Janka a Erik Leitnerovci

Doplníme čoskoro

Prednáška

Šťastné a múdre deti tvoria lepší svet

ANOTÁCIA

Doplníme čoskoro.
logo Spoločenstvo vedomého života

LEKTORI

Spoločenstvo vedomého života

Doplníme čoskoro

Prednáška

Zlatý klinec programu

ANOTÁCIA

Zlatý klinec programu: PRIDAJ SA K NÁM, TVORÍME NOVÝ SVET! Sobotný večer budeme tvoriť Nový svet. Uvidíš prehľad úspešných projektov Spoločenstva vedomého života a osobnosti, ktoré za týmito projektami stoja. Sú to projekty, ktoré naozaj fungujú a majú za sebou niekoľkoročnú históriu a hmatateľné výsledky. Ak pocítiš príťažlivosť, poznáš svoje zručnosti a zaujme ťa niektorá z ponúk konkrétnej spolupráce v týchto alebo novo pripravovaných projektoch, si vítaný, pridaj sa k nám. Ak máš svoj vlastný projekt, poď nám o ňom povedať. OTVÁRAME BRÁNU DO NOVÉHO SVETA! SPÁJAME SA!
Program Šiesty zmysel

TALKSHOW

Šiesty zmysel - moderuje Adriana Špronglová 

MARICA LASČEKOVÁ
Marica je spoluzakladateľkou komunitnej slobodnej demokratickej školy a škôlky v Martine s názvom Radostný svet. Má bohaté skúsenosti aj s riadením mnohých projektov, nakoľko predtým pracovala na manažérskych pozíciách v medzinárodných firmách. Po narodení jej 4 detí zamerala svoju pozornosť na rozvoj potenciálu detí. Je autorkou knihy s názvom KTO SOM, ktorá pomáha rodičom sebapoznanie a rozvoj jedinečnosti detí lepšie uchopiť. Záleží jej na tom, aby deti boli v živote nielen úspešné ale aj šťastné. Podľa jej slov: „Tento cieľ je možné dosiahnuť najmä cez dôveru v dieťa a jeho schopnosti. Aby dospelý dokázal dôverovať dieťaťu, musí najprv dôverovať sebe. Dieťa, jeho správanie, požiadavky a rôzne situácie, ktoré v interakcii s dieťaťom nastávajú, sú zrkadlom a rýchlo ukážu ako na tom dospelák v skutočnosti je." Má rada výrok „Moja radosť spočíva v tvojej slobode. Nie v tvojej poslušnosti."

Matúš Svinčák
Aktuálne lektor Univerzity vedomého života. Prešiel si štúdiom informatiky, ktoré ho cez nápravu dôsledkov sedavého spôsobu života postavilo z kancelárskej stoličky a priviedlo k učiteľstvu telesnej výchovy. Zužitkoval mnohé skúsenosti práve zo sedenia v kancelárii aj nápravy kolegov, ktorí mali z tohto životného štýlu rôzne zdravotné problémy. Študoval najmä prístup Pilates, dychové formy, ale aj prácu s balančnými pomôckami. Ako tréner pociťoval potrebu zistiť o ľudskom tele ešte viac. Odložil preto topánky a začal skúmať svet bosými nohami. Otvorili sa mu nové obzory a s pribúdajúcimi kurzami správnej chôdze a behu sa zoznámil aj s Univerzitou Vedomého života.

VOCA MUSICA
Voca Musica je hudobná formácia profesionálnych umelcov, ktorí sa stretli v nadšenom tvorení autentickej hudby okamihu. Ich repertoár sa skladá z autorských skladieb speváčky Moniky Airi Kyškovej, ktoré sa priamo opierajú o jej osobné prežitky, a intuitívnych živých improvizácií. Každé jedno hranie je preto jedinečné a špecifické, pretože interaguje s daným miestom a obecenstvom. Živo komponovaná hudba je cestou, ktorá vytvára zvukové obrazy, ktoré nás prenášajú do rôznych svetov. Monika Airi Kyšková / Boris Čellár / Tono Popovič/ Ajdži Sabo

Diskusno-hudobný večer

Šiesty zmysel

ANOTÁCIA

Šiesty zmysel vznikol, aby prepájal ľudí, prinášal radosť z výnimočnej hudby, hostí, ktorí majú čo povedať a témy, o ktorých má zmysel sa rozprávať. Talkshow vás sprevádza moderátorka Adriana Špronglová. Skúsenosti zo sveta médií, rádia a televízie, ale aj záujem o jogu, zdravie, psychológiu a hlbšie poznanie ju priviedlo k tvorbe projektu, ktorý je spojením všetkých týchto oblastí. Za vznikom Šiesteho zmyslu hľadajte ďalšie dve ženy, kamarátky, hudobnú a produkčnú dušu Sašku Pastorkovú a marketingovú guru Mari Tomasy. Rozhovory sú sprevádzané výnimočnou, zväčša, improvizovanou hudbou a zázemie vytvára útulné bratislavské divadlo Teatro Colorato. Témy sú rôznorodé, rovnako ako hostia. Pozvanie prijali lekári, sprievodcovia či terapeuti Maroš Vago, Nina Menkynová, Bea Hlohovská, Tereza Ruth, Mab Junga Miháľ, MuDr. Helena Máslová, Janka Kurej a Viola Texier. Hudbou nás sprevádzali Boris Čellár, Maok, Matin Geišberg, Marek Žilinec či Tomáš Brichta. Na Festivale Poznania sa môžete tešiť na rozhovor s Maricou Lasčekovou a Matúšom Svinčákom. Hudobne nás bude sprevádzať kapela Voca Musica / Monika Kyšková, Boris Čellár, Tóno Popovič
hello world!

Prihláste sa na odber noviniek

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Tento web využíva súbory cookies. Prehliadaním webu súhlasíte s ich používaním.
© 2023 Vedomý život, s.r.o.