Predpredaj vstupeniek na Festival poznania 2024
Kúpiť

Spoločenská morálka

Spoločenská morálka je podobne nedefinovateľný pojem ako „Verejné zdravie“. „Obecné blaho“, či „Všeobecné dobro“.

Predstavte si, že máte spoločnosť 100 ľudí. Na jednom zo stretnutí sa bude prejednávať povinnosť pomoci ľuďom v núdzi. Po úraze, alebo pri odpadnutí na verejnom mieste, alebo pri havárii. Táto povinnosť sa bude týkať všetkých ľudí v danej spoločnosti a to v prípade, že pomocou nebude ohrozený ten, čo pomáha (V slovenskom trestnom poriadku je to trestný zákon 300/2005 §177 a §178).  Zo 100 prítomných ľudí bude 99 hlasovať pre túto povinnosť a jeden bude proti.

Ten jeden túto zákonnú povinnosť odmietne plniť. Ostatní členovia spoločnosti k tomuto jednému môžu pristúpiť viacerými cestami.

Korektným a legitímnym spôsobom:

Daný jedinec neakceptuje hlasovanie a neprijíma, že táto povinnosť je „Spoločenskou morálkou“ teda on ako jedinec, keďže je iného názoru, nie je člen spoločnosti. Ak nie je člen spoločnosti, nemôže byť na ňom táto morálka vynucovaná a ostatní k nemu môžu pristúpiť ako k nečlenovi spoločnosti a môžu ho ostrakizovať, teda prerušiť s ním interakcie. Nemôžu ho do daného činu nútiť, pretože nie je člen spoločnosti, keďže neuznáva, že daný príkaz je Spoločenskou morálkou. Nie je to jeho morálkou a keďže to nie je jeho morálkou, nemôže byť člen zoskupenia, ktoré to ako morálku prijalo. (Ak chcete hrať Človeče nehnevaj sa, ale neprijímate pravidlá tejto stolovej hry, nemôžete byť hráčom, ale nik Vás zároveň nemôže vyhnať od stola. Jednoducho s Vami nebudú hrať).

Alebo:

Môžu ho stále pokladať za člena Spoločnosti (aj keď to postráda logiku) a do tejto povinnosti ho budú nútiť. Ak teda daný jedinec tento príkaz odmietne plniť, ostatní členovia spoločnosti budú trestať jeho nečin. Trest za nečin je útočným aktom. Ide okolo niekoho, kto potrebuje pomoc a nepomôže, pretože s tým, že je to Spoločenská morálka nesúhlasí. Na to ostatní členovia spoločnosti reagujú tým, že daného človeka označia za člena spoločnosti a jeho nečin budú trestať. A to je prejav Diktátu. Diktátu väčšiny.

Na dosiahnutie plnenia Spoločenskej morálky použijú násilie.

To znamená, že na prvom rebríčku danej Spoločenskej morálky je agresívne násilie a iba na počte hlasujúcich záleží, voči komu toto násilie použijú. Aby mohli dosiahnuť plnenie akéhokoľvek zákona, na ktorom sa väčšina zhodne musia iného člena Spoločnosti nútiť k danej činnosti.

Nedokážem sa zmieriť s tým, že na to, aby mohla nejaká Spoločnosť prosperovať potrebuje Donucovacie násilie.

Čo je to za „Spoločenskú morálku“, ak na prvom stupni tejto morálky tróni Agresívne Násilie?

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prihláste sa na odber noviniek

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.
Tento web využíva súbory cookies. Prehliadaním webu súhlasíte s ich používaním.
© 2023 Vedomý život, s.r.o.